U
Online shop
Select Page
PVO 400/4

PVO 400/4

Индустриални Вентилатори / Серия PVO PVO 400/4 Размери /mm/ Криви на производителност Техническа характеристика Максималната стойност на дебита зависи от напрежението и ъгловата атака на работното колело. Вентилаторите могат да бъдат проектирани да работят на други...
PVO 400/4

PVO 350/4

Индустриални Вентилатори / Серия PVO PVO 350/4 Размери /mm/ Криви на производителност Технически характеристики Максималната стойност на дебита зависи от напрежението и ъгловата атака на работното колело. Вентилаторите могат да бъдат проектирани да работят на други...
PVO 400/4

PVO 300/4

Индустриални Вентилатори / Серия PVO PVO 300/4 Размери /mm/ Криви на производителност Технически характеристики Максималната стойност на дебита зависи от напрежението и ъгловата атака на работното колело. Вентилаторите могат да бъдат проектирани да работят на други...
PVO 400/4

PVO 300/2

Индустриални Вентилатори / Серия PVO PVO 300/2 Размери /mm/ Криви на производителност Технически характеристики Максималната стойност на дебита зависи от напрежението и ъгловата атака на работното колело. Вентилаторите могат да бъдат проектирани да работят на други...
PVO 400/4

PVO 250/4

Индустриални Вентилатори / Серия PVO PVO 250/4 Размери /mm/ Криви на производителност Технически характеристики Максималната стойност на дебита зависи от напрежението и ъгловата атака на работното колело. Вентилаторите могат да бъдат проектирани да работят на други...