U
Online shop
Select Page

ТРИФАЗНИ И ЕДНОФАЗНИ АСИНХРОННИ ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СЕРИИ MA, MR И MRS

Асинхронните двигатели от серии MA, MR, SS и MRS с височина на оста на въртене 56, 63, 71, 80, 90,100, 112 и 132мм, със самовентилация, са предназначени за обща употреба.

Сериите са обозначени, както следва:

Серия MA – трифазни асинхронни двигатели

Серия MR – еднофазни асинхронни двигатели с работен кондензатор

Серия MRS – еднофазни асинхронни двигатели с постоянно включен работен кондензатор и пусков кондензатор.

ОСНОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Захранване:

трифазен: 400/230 V – 50Hz

монофазен: 220-240V / 50Hz

Възможен е дизайн за друго напрежение и честоти

Степен на защита: IP 54 / IP 55

Клас на изолация: “F”

Стандартни формуляри: B3, B5, B14, B3/B5 и B3/B14

УСЛОВИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Двигателите са проектирани да работят при умерен климат (клас “N”) при температури от -25oC до + 40oC,

максимална надморска височина (над морското равнище) 1000 м и максимална относителна влажност 85%.

Стандарти

IEC: 60034-5:2007; 60034-1:2010; 1143:1985; 10881-85

Покажи повече