U
Online shop
Select Page

Какво трябва да знаем за вентилацията

Доброто качество на въздуха в помещенията е ключов фактор за здравословния начин на живот, тъй като голяма част от времето ниe прекарваме на закрито.

Отстраняването на неприятни миризми, дим и пара е необходимост за нашия комфорт и намалява риска от дихателни заболявания и алергии.

Контролирането на кондензацията (която се появява при влажност над 75 %) способства за ограничаване процеса на овлажняване и стареене на помещенията и предотвратява образуването на плесен и мухъл.

Средство против това може да бъде таймер или система с хидростат, включваща вентилатора при влажност над 70 %.

 

 

Избор на вентилатор:

Ефективната вентилация зависи от избора на вентилатор или няколко вентилатора с правилно подбран дебит. За тази цел се ползват следните фактори:

a) обем на помещението V= a.b.h (m³);

б) кратност на въздухообмена  (брой пълни обмени на въздуха в помещението за 1 час ) –  “p” таблица No1 и 2 (Table 1 and 2).

 

Кратност на въздухообмена за помещения

в) коефициент на запълване на помещението  k=0.7 – 0.95 (зависи от количеството и обема на мебелите в съответното помещение)

Дебитът на вентилатора “D” ( m³/h) се изчислява по формулата – D=V.p.k

Аспираторите трябва да бъдат правилно изчислени по дебит. Еднакво неудачно е да се монтира аспиратор с по-малък и с по-голям от необходимия дебит.

Пример за изчисление на дебита:

За средно статистическа баня с размери 2,40m x 1,40m x 2,50 m, обема на помещението е V=8,40 m³ .

Дебита на вентилатора изчисляваме по формулата:

D=V.p.k=8,4.5.0,9=37,80 m³/h

където:

p – в случая кратност на въздухообмена за баня намираме от таблица No 1.

к – коефициент на запълване (в случая за баня), е твърде висок приблизително  0,9 – 0,95.

Ефективността на вентилационната система зависи от разположението на входните отвори и нагнетателни вентилатори.

 

Работещият вентилатор създава зона на понижено налягане, което обуславя проникването на въздух през всеки възможен отвор. При постоянно затворени врати и прозорци, влизането на свеж въздух се осъществява чрез входни отвори или нагнетателни вентилатори в стената.

Ако в помещение с камина, не се осигурят необходимите входни отвори или нагнетателни вентилатори, и аспиратора е с по-голям от необходимото дебит, то пониженото налягане издърпва дима от камината и помещението се задимява.

Местата за влизане и излизане на въздух, трябва да са разположени така, че свежия въздух да се разпространи във всички точки на помещението. (Виж схемите по горе 1-6/A-F) Удачно е вместо едно голямо вентилиращо устройство да се подберат няколко по-малки, но еквивалентни по дебит на голямото.