U
Online shop
Select Page

 

„ММоторс“ АД 

Проект и главна цел: Договор № BG16RFOP002-6.002-0012-C01. Цел на проекта: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.
Бенефициент: ММоторс АД
Обща стойност: 294 202 лв., от които 147 101 лв.  европейско и  0 лв. национално съфинансиране. 
Начало:16.09.2022
Край: 16.07.2023